Vårt mål

Att ta hand om vår hälsa är det största ansvar som någon av oss har. Mer än någonsin tidigare kommer kost att vara ett viktigt verktyg för att förbättra hälsan. Detta är utmaningen som Danone har valt att delta i:

  • Erbjuda alla högkvalitativ naturlig mat som bidrar till att stärka hälsan genom livets alla skeden.
  • Bidra till att saker som är bra för dig smakar bra.
  • Ge dina barn och utsatta mat, liksom de som har hälsan.
  • Anpassa våra produkter till alla olika kulturer.
  • Utforska vad vetenskaplig forskning kan bidra med till vår dagliga kost.

Vår mission är att ge hälsa genom mat till så många människor som möjligt.

De första Danone-yoghurtarna såldes på apotek. Fördelarna med Evian-vattnet upptäcktes 1789. Och det var 1896 som bröderna Van der Hagen startade en fabrik för att producera “kindermelk”, en mjölkersättning för spädbarn. Namnet Nutricia antogs 1901.

Vår styrelseordförande uttrycker det så här: ”På Danone är vi övertygade om att näringsriktig mat är avgörande för att skapa och behålla hälsa och välmående för alla, från födseln och till ålderdomen.”

På Danone är vi övertygade om att företaget går i rätt riktning när det lyckas med att förena ekonomiska, samhälleliga, hälsomässiga och miljömässiga aspekter.

Allt är sammanvävt. Det kan inte finnas hälsosamma produkter om det inte finns ett hälsosamt ekosystem, eller hälsosamt ätande utan ekonomisk och samhällelig utveckling.