Vårt sätt att bedriva affärer

Talet i Marseille – kärnan i vårt DNA

Det var i Marseille 1972 som Antoine Riboud utvecklade sin vision av ett företags roll i samhället genom att slå fast att ekonomiska och samhälleliga mål är beroende av varandra. Vid den årliga konferensen för arbetsgivare deklarerade ha att ”rollen och ansvaret hos en företagsledare ska bedömas på två sätt; hur väl de möter affärsmålen inför aktieägarna och hur väl de möter mål för mänsklig och samhällelig utveckling inför de anställda.

Ända sedan dess har Danone gjort detta till ett villkor för all hållbar utveckling. Detta visionära tänkande är en hörnsten i Danone dubbla ekonomiska och samhälleliga projekt. Även idag skapar våra team runt om i världen nya affärsmodeller som skapar såväl ekonomiskt som socialt och miljömässigt värde. Det är detta som gör Danone till ett unikt företag med något lite speciellt på insidan.

3themessection06-02_uk

 

Anpassa till lokal verklighet

Att ge hälsa genom mat till så många människor som möjligt innebär att vi anpassar våra produkter till de smakpreferenser och behov som varje befolkning har. Läs mer på vår internationella sajt

Danone har startup-tänkande

Danone har samma flexibilitet och smabbrörlighet som ett litet företag. En av Danones styrkor är företagets entreprenörstänkande.

Plattformat för samhällsinnovation

Idag utvecklar koncernen en ny slags strategi för samhällsinnovation. Danone finansierar experiment med hållbara lösningar där fokus är på att skapa positiva spiraler som gynnar så många människor som möjligt.

Dialog med intressentgrupper

I varje land där vi finns har Danone gett dotterbolagen fullständig frihet att utveckla partnerskap och utbyta information och kunskap med andra offentliga eller privata organisationer.